Vyhľadávanie

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Tovarné
Tovarné 143
09401 Tovarné

IČO 42381282

predseda PS 0907971153
ekonóm PS 0908225127
predseda DR 0908375662

Výbor pozemkového spoločenstva

Predseda:          Ing. Jozef Cichý,  09401 Tovarné č. 143, Tel. 0907971153
Podpredseda :   Viera Hrabovčaková, 09401 Tovarné č. 35, Tel. 0915514586
 


Člen:                 František Džuňa, 09401 Tovarné č. 270, Tel. 0908973189
Člen:                 Ján Kandalík, 09401 Tovarné         Tel. 0907100198
Člen:                 Jozef Belani, 09401 Tovarné č.67, Tel. 0908375662

Dozorná rada

Predseda:          Mgr. Ján Fuňa, 09401 Tovarné č. 101, Tel. 0908225127
Člen:                  Viera Fecenková, 09401 Tovarné, Tel. 0917239817
Člen:                  Marta Sabolová, 09401 Tovarné č. 261, Tel. 0918570617